نمونه سوال امتحان ریاضی اول راهنمایی | بلاگ

نمونه سوال امتحان ریاضی اول راهنمایی

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب


برای کمک به فروشگاه ما
لطفا سری به آن بزنید.

یک باکس تبلیغات پیامکی

javahermarket

Tbux

1- كدام گزینه صحیح است ؟

A: به جای o كدام عدد قرار گیرد تا عدد 2o63 بر 9 بخش پذیر شود.

الف)5o       ب)3o        ج)2o            د)7o

B: كدام عدد اول است ؟

الف) 21o             ب)17o            ج)27o                د)51o


2- درستی یا نادرستی عبارات زیر را با (ص) یا (غ) مشخص كنید؟

الف) نسبت مساحت مربع به اندازه ضلع ان ثابت است .

ب) اگر عددی زوج باشد اول نیست

3- جملات زیر را كامل كنید ؟

الف) اگر دو زاویه متقابل به راس مكمل یكدیگر باشند اندازه هر كدام ...................... درجه است

ب) یك میلیمتر برابر است با ............................... میكرون

ج) هر نقطه روی ...................... یك خط پاره خط باشد از دو سر پاره خط به یك فاصله است

د) توان سرم هر عدد را ................................ گویند


 دانلود کنید   با لینک مستقیم


رمز فایل فشرده شده : www.moallemi1.mihanblog.com
كارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی ناحیه، نونه سوال ریاضی اول راهنمایی، نمونه سوال ریاضی اول راهنمایی، ریاضی اول راهنمایی، امتحان ریاضی اول راهنمایی، امتحان ریاضی اول راهنمایی خرداد ماه، امتحان ریاضی اول راهنمایی دی ماه، نمونه سوال امتحانی ریاضی، نمونه سوال ریاضی، نمونه سوال ریاضی کلاس اول راهنمایی، نمونه سوال ریاضی مقطع اول راهنمایی، نمونه سوال ریاضی راهنمایی، سوالات امتحان ریاضی، ریاضی، خرداد، دی، نوبیت اول، نوبت دوم، نوبت اول، ,...
نویسنده : علی بابائی آرباطان بازدید : 629 تاريخ : شنبه 6 خرداد 1391 ساعت: 12:54